فال

شوری ز شراب خانه برخـــاست          برخاست غريوی از چپ و راست

تا چشم بتم چه فقته انگيخــت؟          کز هر طرفی هزار غوغـــــــاست

ساقی٬ قدحی که مست عشقم         وآن باده هنوز در ســــــر ماست

آن نعره ی شور همچنان هســت          وآن شيفتگی هنوز برجــــاست

باغی است جــهان ز عکس رويت          خرم دل آن که در تماشــــاست

پنهان چه شوی؟ که عکس رويت           در جام جهان نمای پيداســــت....

                                                                        (عراقی)

عمر با عزت بر اين کسانی که شعرهای فارسی رو گذاشته اند آنلاين!  فکر کنم از گذاشتن اين شعرها روی اينترنت بيشتر از هر کاری که تمام عمرشون کردند ثواب کردند.  يه فال حافظ گرفتم اين در اومد:

ستاره ای بدخشيد و ماه مجلـــــس شد     دل رميده مــــــــــا را رفيق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت     به غمزه مســــــئله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بيمار عاشقان چو صــــــــبا      فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد....

يادمه فال که می گرفتيم قديما هر چی در می اومد مامانم هميشه می گفت يعنی بايد صبر کنی!  کسی بلده فال تعبير کنه؟

/ 5 نظر / 15 بازدید
علي

سلام گ گ اين شعر رو حافظ برای حضرت پيامبر گفته و در مورد بعثت ايشون : « ستاره ای بدرخشيد و ماه مجلس شد»- اشاره به خاتم النبيئين بودن ( هم از نظر تمام کننده بودن و هم ازنظر زينت پیامبران بودن ايشون ) و خلاصه منحصربفرد بودن شخصیت رسول الاه داره . «نگارمن...» که مشخصه : ايشون درس ناخوانده به اعتکاف رفتند و بیاری دادار پاک ، عالم کامل از حرا پائين اومدند. و همینطور تا آخر که البته پشت همه اینها توی این غزل اشاره به خواست و لطف بی پایان خداوند میشه . پاسخ فالت رو هم می تونی ازروی شان سرایش قطعه بخوبی متوجه بشی خانووم !

ME

می دونستم که برای حضرت محمد گفته ولی درست فالم رو متوجه نشدم!

علي

سلام گ گ صاحب اين فال آدميه که ياری خداوند رو داره و مثل پيامبر راه درست رو می شناسه و هرچند مثل ايشون سختی زياد می بينه ، اما نهايتا پيروزی براش مقدره . برو صفا کن گ گ ...!

Kourosh

بابا ای ول فال گرفتنتو!

مژگان

سلام خوبيد؟ خوشحالم باهاتون آشنا شدم.. در مورد فال بهتره اون چيزی که تو دلت احساس می کنی رو قبول کنی معمولا هر کسی فال رو اون جوری معنی می کنه که دوست داره به هر حال اميدوارم روزگار خوشی در انتظارتون باشه