تئوری اعداد

اول از همه سلام! چخ ياخچيدی؟

ديگه اينکه به نيويورکی عزيز بگم که بابا من اگه از اسمهای واقعی استفاده کنم خانواده ام ميان سرمو می کنن زير اب! بعد ديگه کی بياد اين وبلاگو بنويسه؟  البته اسم خودم اسم خودمه و هر کی منو بشناسه می فهمه دارم از کی بد می گم.  همين! راستی ببينم من نمی تونم وبلاگ تو رو بخونم! همه حروفش عين حروف ژاپنيه! و به سروش بگم بيش از دو ماه به شروع مدارس باقيه٬ من نمی دونم تو چند هفته رو از کجا اوردی! تازه پيشنهادت دير بود٬ تئوری اعداد رو گرفتم و امروزم اولين کوييزمونه. ديگه بايد بسوزيد و با غرغرهای من بسازيد 04.gif.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ME

خسته شدم اينقدر پيشنهاد ندادين! حالا اينم يه پيشنهاد!

بيتايی

آخ جوون تئوری اعداد! اینقدر به این درس تو فکر کردم که انگار جای تو امتجان دادم!