چند نکته ظريف

Monday, August 29, 2005

دوستی می گفت که آدم همين که با يکی به هم می زنه يکهو انگار که همه شهر فهميده باشند اصلا انگار يکهو attractive شده باشه٬ همه ملت شروع می کنند ابراز علاقه کرد٬ يعنی خودش می گفت وقتی با شوهرش به هم زد همينکه از در خونه اومد بيرون مردم شروع کردند hitting on her!  I wonder که آيا اين فقط به اينه که آدم يکهو انگار attractive شده يا نشانی از desperation ه و اينکه خود شخص نسبت به اين ابراز علاقه ها که هميشه وجود داشته اند پذيرا تر شده!

شنيده بوديد که مردم می گن می ترسيم مامان بابامون ژورنالمون رو بخونند٬ هيچ فکر روزی رو کرده بوديد که ممکن بود boss تون وبلاگتون رو بخونه!؟ و تازه بعدشم بهتون کمپليمان بده!

/ 2 نظر / 18 بازدید
pooyan

متن جالبی بود ...به روز هستم ...آمريکای من....

سروش

پذيراتر شدند