سوال

تا زمانی که خودمون ميايم می گيم روز زن روز مرد چطور می تونيم ادعا کنيم که خواهان برابری زن و مرد هستيم؟ تا زمانی که خودمون می گيم هموسکشوال و هدروسکشوال چطور می تونيم ادعا کنيم که انسانهای با علايق جنسی متفاوت رو عين هم می بينيم؟  داريم کی رو گول می زنيم به جز خودمون؟ فيلم crash رو ببينين...

/ 4 نظر / 17 بازدید
bita

آخ جوووووووووووون برگشت! ذووووووووووق!

bita

والا بهانه ست واسه تقويم پرکردن و زنونه مردونه کردن! منم ميخوام تقاضا بدم يه روزم به اسم من کنن کاره ديگه شايد قبول کردن!