ای کاش...

Wednesday, Feb 9, 2005

کاشکی آدم فقط در يه چيز خوب بود. اونوقت ديگه غصه نداشت که با زندگيش چيکار کنه و چيکاره بشه. همون يه چيز و می گرفت و توش تا ته می رفت!  البته اگه تو يه چيز خوب بود می خواست همه فن حريف باشه!  کاشکی آدم potential های خودشو می شناخت....

/ 2 نظر / 17 بازدید
علی

سلام گ گ تو تاحالا از تست «يونگ» چيزی شنيده ای ؟

آسمون

اينکه آدم تو يه چيزی خوب باشه خيلی خوبه ولی بازم به قول خودت دوست خواهد داشت که همه فن حريف باشه. البته من از اونا نيستم که بگم آدم بايد همه چيز و هيچ چيز باشه. کامنتت راجع به اينکه چرا ميان به آدم ميگن عصبانی خوندم. راست ميگی...وقتی نميدونن چی بگن ميان گير ميدن=)