فارنهايت ۹.۱۱

انگار همه خوانندگان اين وبلاگ رفتن مرخصی! ولی مهم نيست من هنوز اينجام.  ديشب رفتيم فيلم فارنهايت ۹.۱۱ رو ديديم عجب فيلمی بود! توصيه شديد که برين ببينين. يه قوطی دستمال کاغظی هم ببرين.

/ 7 نظر / 4 بازدید
shayan

سلام خيلی باحال مينويسی بيشتر مطلبهات رو خوندم ... چقدر امتحان ميدی تو مگه چه خبره؟؟؟؟؟ به من حتما سر بزن

Ehsan

سلام نميدونم اينجا چه كار ميكنم شايد خواننده كم داشتي خدا برات رسوندده در هر حال موفق باشي

!

من شيفت شب هستم اين ماه، اینه که کمتر همدیگه رو می‌بینیم. ظمناً دصتمال کاغضی رو با ذ می‌نويسند

writer

دستمال کاغظی از کجا پيدا کنم؟ نکنه منظورت دستمال کاغذيه؟ آقا يا خانومی که اومدی ايراد اين خانوم رو بگی دصتمال نه و دستمال!!!! به اين زودی غربزده شديد؟

writer

ضمناْ ظمناْ رو ضمناْ مينويسند

بيتايی

اينقده بدم مياد از اين لاکای غلط گير! نخيرم شهرزادی من درست نوشته! به کسی چه! من اين فيلم رو ديدم !