حالم از همه تون به هم می خوره....

Wednesday, April 13, 2005

مردا خودشون هر سايز و شکلی که باشن می خوان با يک دختر ترکه و خوشگل باشن.  بعد ملت با کمال پر رويی و وقاحت ميان توی اين سايت واسه من مسج می ذارن که زنا خيلی materialistic هستند!  تف به روتون!  اگه يکم مغزتون رو به کار می گرفتين برای کارهايی به جز ... به هر حال٬ می فهميدين که شما زنا رو به اين روز انداختين.  اگه اينطور نبود کسی بر نمی گشت به هيچ زنی حرف وزن و قيافه رو بزنه!  که دخترای بدبختی مثل خواهر من به اون روز بيفتن.  حالم رو به هم می زنين!

به هر حال٬ امروز was love your body day.  حالا نمی دونم اين فقط در ولزلی جشن گرفته می شه يا يک چيز جهانيه به هر حال:

Happy Love Your Body Day!

/ 3 نظر / 23 بازدید
علی

سلام گ گ فقط لطفا علت این فحشهایی رو که بهمون دادی رو بعدا اگه تونستی (!) بنویس ..........

آسمون

زنده باد! نه ما اين روز را نداريم اينجا...حيف