گيس بريده

اگه کسی سرود ملی اریجینال بچگیهای ما رو یادشه:

شد جمهوری اسلامی به پا که هم دین دهد هم دنیا به ما از انقلاب ایران به بعد کاخ ستم گشته زیر و زبر....

برای من بفرسته یا بنویسه

قربون همگی

/ 3 نظر / 14 بازدید

من هم دنبالش بودم! از وبلاگ : دركوچه هاى آفتابى گرمه «شُد جمهوری اسلامی به پا که هم دین دهد هم دنیا به ما یاریگر ما دست خداست ما را در این نبرد او رهنماست از انقلاب ایران دِگر کاخ ستم گشته زیر و زِبَر تصویر آینده ما، نقش مراد ماست شور سلحشوری ما، ایمان و اتحاد ماست شام سیاه سختی گذشت خورشید بخت ما تابنده گشت در صحنه قرآن جاودان پاینده باد نام ایران»

این بهتره. ولی به نظرم هنوز کامل نیست: «شُد جمهوری اسلامی به پا که هم دین دهد هم دنیا به ما از انقلاب ایران دِگر کاخ ستم گشته زیر و زِبَر یاریگر ما دست خداست ما را در این نبرد او رهنماست .... تصویر آینده ما، نقش مراد ماست شور سلحشوری ما، ایمان و اتحاد ماست ... شام سیاه سختی گذشت خورشید بخت ما تابنده گشت در صحنه قرآن جاودان پاینده باد نام ایران»

میبخشید واقعا ولی در قسمت آخر سایه درسته: در سايه قرآن جاودان پاینده باد نام ایران»