همانا که Beware the ides of March....

Tuesday, March 15, 2005

به مرحمت ايزدی رفتم.... انا لله و انا اليه راجعون... راستی فرق اليه و عليه چی بود؟

همينطور که داشتم فکر می کردم که مگه بدتر از اين هم می شه آدم هفته داشته باشه؟  دو تا ميدترم٬ يک انشای فرانسه روی يک فيلم مزخرف که هيچيشو نفهميدم٬ و سه تا REU application deadline!  يکهو از خانم advisor ايميل رسيد که چه نشسته ای ما همديگه رو ۳ هفته است نديديم وردار خودتو بيا! خلاصه ما هم که لای کتاب مذکور رو باز نکرده بوديم در ۵ دقيقه لاش رو يک نگاه انداختيم و چند تا اسم حفظ کرديم و يک سنبلی کرديم که نه ته داشت و نه سر! فکر کنم فهميد و به روی خودش نياورد!  بعد که از اين مسئله جان سالم به در برديم٬ فکر کرديم که ديگه همه چيز به خوبی تموم شد و مونده دو تا ميدترم٬ از خانم معلم نقاشی خبر رسيد که هوس کرده يک ميدترم از روی اون چيزهايی که بايد می خونديم بهمون بده همين پنجشنبه! خداوندا چرا اينجا پنج شنبه ها روز آخر هفته نيست؟  آخه من بدبخت جمعه ميدترم آناليز دارم٬ و از الان جايی در newton-wellesley hospital رزرو کردم که قراره n قلو بزام!!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
آسمون

من هم اين هفته ببخشيد عين خر کار داشتم و دارم.....تا همون دم آخر که ميرم خونه بايد بدو ام. ميگم من در نگهداری ان قلو ها کمکت ميکنم ها:) سال نوت مبارک باشه :)