Happy Halloween

Sunday, October 31, 2004

الان من توی Observatory ولزلی هستم.  امروز تمام مدرسه برای هالوين Trick or treat دارند.  از ساعت هشت خونه پرزيدنت کالج شروع شد بعد east side dorms که خوابگاه ما هم عضوشونه.  Bates, McAfee,  Dower, Freeman و Stone -D. بعدش Tower Complex که tower court east, west, Claflin و Severance هستند و بعد Quad که Beebe, Shafer, Caznove, Pom و Munger هستند.  خلاصه من فقط quad رو نرفتم.  اول کار يک ورق بهت می دن که نقشه مدرسه روشه.  هر خوابگاه که بری روی نقشه برات يه عکس برگردون پينه دوز می چسبونند.  اگه تمام خوابگاهها بری و نقشه ات کامل بشه می تونی يک pass بگيری که اگه خودتو بيرون اتاقت قفل کردی مجانی در اتاقتو برات باز کنند.  در حالت معمولی بايد ده دلار بدی.  اينجا هيچی مجانی نيست.  البته RD خوابگاه ما از قرار در رو مجانی برات باز می کنه.  خلاصه کلی قاقاليلی گيرم اومده.  در راه اومدن به observatory (با يکی از دوستام) گم شدم.  تا عمرم اينقدر نترسيده بودم!  به هر حال من برم که به Quad برسم. 

HAPPY HALLOWEEN!

BOOOOOOOOOOOO!

/ 1 نظر / 17 بازدید
koozeh

happy halloween to you :))))