The Love Fred Club

Saturday, November 13, 2004

advisor من (که همين معلم جبر باشه) هميشه سرش شلوغه.  هر وقت ميری باهاش حرف بزنی می گه وقت ندارم بعدا بيا!!! اونروزی از اتاقش در اومدم معلم تئوری گراف (که اسمش Fred Shultz هست) من رو ديد و گفت که چه کلاس ديگه ای دارم می گيرم و من گفتم که آره جبر.  و گفت که چطوره؟ من يکم نگاهش کردم و خيلی با من و من گفتم که آره بد نيست... شب سر شام با بچه های کلاس graph theory (که همشون کامپيوتر می خونند! توی اين کلاس فقط من رياضی می خونم) داشتم می گفتم که چی شد و اين که من می خواستم به Fred بگم که من از کلاسه بدم مياد و معلمه خيلی بد درس می ده و اصلا نمی شه فهميد چی می گه!  Rebecca و Hitomi (که اهل ژاپنه و از اون مغزهای متفکر ولی خيلی دخترونه است٬ همه چيزش صورتيه) Fred رو Fred صدا می کردند٬ از همون روز اول کلاس! گفتند که بايد بهش می گفتی.  گفتم می خواستم بگم کاشکی شما اين کلاس رو درس می دادين. (Fred خيلی معلم خوبيه! داشت به ما درس می داد که اگه graph مون دايره باشه٫ وصل بودن دو نقطه روی محيط دايره از بيرون و تو يکيه!  (برای اثبات اين قضيه از يک کره استفاده می شه) بيچاره هر چی پای تخته کره کشيد بچه ها راضی نشدند٬ بعد اومد حضوری نشونمون بده يه مداد گرفت و سعی کرد با ورق کره بسازه٬ obviously نشد! خلاصه گذشت و گفت حالا اينو داشته باشيد. جلسه ديگه (که يه ۴ روز بعد بود و همه يادشون رفته بود) يه توپ اورد سر کلاس با يک کش که بهمون نشون بده. خلاصه خيلی باحال بود. حالا اگه معلم جبرم بود٬ قضيه Fundamental theorem of Abelian Groups رو که يک تئوريه که سه جلسه اثباتش طول کشيد٬ وسط جلسه گفت کی اينو دنبال داره می کنه؟ يک نفر هم دست بلند نکرد! ولی اصلا انگار نه انگار٬ گفت مهم نيست حالا بعدا می فهمين! تازه اثباتش بايد در حقيقت ۵ جلسه طول می کشيد از سر و تهش زد! آخه اين چه اثباتی بود؟ بعد توقع داشت مردم دنبال کنند! )  خلاصه بعد می گن که نه تو بايد بری به Fred بگی که دلت می خواست اون کلاس رو درس می داد.  بعد خلاصه حرف تو حرف اومد که تو بايد اصلا زنگ بزنی خونه اش امشب (آخه شماره تلفن خونه شو هم بهمون داده اگه مشکلی داشتيم.) و بهش بگی. و اينکه اصلا تو چرا از Fred نمی خوای advisor ت بشه. بعد حرف از اين شد که ما چقدر Fred رو دوست داريم و اين که Valentine's Day بايد براش يه قلب گنده روی در افيسش نصب کنيم.  خلاصه همينطور می گفتيم آخر سر من گفتم اصلا ما که اينقدر Fred رو دوست داريم چرا يه کلاب درست نمی کنيم برای هوادارانش؟ بعد Hitomi می گه آره بايد اسمشو بذاريم Love Fred Club.  خلاصه ما اينقدر توی نهارخوری I love Fred و You love Fred کرديم خدا می دونه کسايی که می شنيدند چی فکر می کردند!  Fred يه پير مرد ۵۰-۶۰ ساله است که شلوارش رو تقريبا تا زير سينه اش بالا می بنده و خيلی آروم که انگار هيچ وقت وقت مو شونه کردن پيدا نمی کنه (با وجود اينکه موی زيادی روی سر نداره) و وقتی می ری افيسش که سوال بپرسی اينقدر توضيح می ده که بالاخره مجبوری يا بفهمی يا در بری. 

امروز رفتم باستن خريد کفش برف.  از در خوابگاه که اومدم بيرون ديدم روی زمين ۶ اينچ برف نشسته! من بدبخت هم که اصلا انتظار نداشتم يکهو شروع کنه برف اومدن و شيش اينچ بياد مجبور شدم برم کفش برف بخرم. کفشام خيلی خوشگلن 13.gif

/ 7 نظر / 17 بازدید
bita

منم نديده love 4 fred!!! آره تی بالا ميسه رشتيه منم از بی سواديم به کار ميبردم!!:))

علي

سلام گ گ اينکه اون بنده خدا هيچوقت وقت جواب دادن نداره اصلا خوب نيست اما معلمی هم که درس رو مثل لقمه جويده می ذاره جلوی آدم ، معمولا شاگرد رو تنبل و بی انگيزه بار مياره .

ME

نگفتم جواب سوالها رو بهمون می ده که!

علی

سلم گ گ حالا چرا شاکی ميشی ؟!!! اصلا بگذريم ، کفشات مبارک ...!

آقا ساسان

اولا کفشت مبارک.. دوما به من گفتی لينکت رو گذاشتم... سوما جبر خودش به اندازه استادش شيرينه. چهارما شاد باشی و هميشه نويسان.

آسمون

Do you have RealPlayer installed on your PC? If not go to http://www.real.com and download it for free. this should resolve the problem.

The real G.G.

گ.گ. حالا راستشو بگو کی ميخوای گروه love 4 G.G رو درس کنی. راستی چشمتون روشن آبجی تون اومده ديدن!!!