يکم غر

Thursday, May 19, 2005

امروز روز خوبی نبود. تونستم خيلی از کارهای مونده رو تموم کنم ولی اون نمره ای که منتظرش بودم رو توی کلاس هنر نگرفتم٬ بدتر اينکه يک دختره ای که کارش خيلی درسته و هنر می خونه هم نمره من رو گرفت!!!!! و معلمه دليلی که برای اين نمره نوشته اصلا راست نيست!!!؟؟ به هر حال. تمام شب رو هم پشت کامپيوتر گذروندم تا الان که چهار صبحه که يک paper رياضی رو تموم کنم (که هنوز نصف هم نشده) و از تنبلی بسيار firstclass رو روشن گذاشتم و تمام عصبانيتم رو روی Community (يک forum روی firstclass وب سرور مدرسه) خالی کردم که چقدر بعضی معلمها بی انصافند و از پاليسی نمرده دادن در ولزلی که واقعا به هيچ کس آ نمی دن! و از اين چيزها.  انگار زخم کهنه ای رو باز کرده باشم از معلم و شاگرد همه نوشتند و يک thread طولانی طولانی شد.  از قرار معلوم اصلا A در اين مدرسه نمره نايابيه!  بعضيا که می نويسند اصلا انگار به عمرشون نگرفته ان!  آخه جالبيش اينجاست که معلم می تونه به هيچ کس در کلاس آ نده!  به قول يکی از بچه ها که روی همين کاميونيتی نوشته بود و من ازش اجازه خواستم که مطلبش رو بدزدم:

After doing my best to seduce As for 4 years, I'm starting to suspect they are all straight.

خلاصه من که درس نمی خونم بهتره برم بخوابم. 

راستی توی ارکيد بودم و يکی اين لينک رو گذاشته بود و يک مشت آدم هم طرف رو مسخره کرده بودند. مردم ام ای تی فکر می کنند دخترای ولزلی desperate هستند؟ How could you possibly be more desperate than this??? I wonder if it's a joke!

/ 2 نظر / 30 بازدید
ناشناس

بالاخره اين صفحه کامنت تو هم باز شد.......من ۱۲۰ ميليون بار آمدم اما کامنتا باز نشد .....راستی جون ما رياضی هم آخه شد غذا؟D:D: (;

ناشناس

بابا کجايی تو؟ من هرروز اينجا سرزدم .....