يا روسری يا توسری

ده آوريل ۲۰۰۶  (دوشنبه)

اين مطلب رو به ريفلکشن در مورد مطلب شهری پشت درياها می نويسم.  مردم ايران فقط وقتی به روسری و لباس و آرايش می رسه غيرت يادشون مياد.  وقتی ميان به يک جماعت که عين خر دنبال يک آدم بی شعورتر از خودشون به زنا می گن يا روسری يا توسری هيچکس هيچی نمی گه٬  همه زنها می رن توی روسری٬ مذهب رو به مردم اجبار می کنند.  چه انتظاری می شه داشت؟   آخه اسم تو رو می شه گذاشت مرد که وقتی به زنت اصلا زنت هم نه دختر همسايه اين طوری اهانت می کنند تو هم بگی خوب برين توی روسری مگه چه اشکالی داره؟  چطور حاضر شدند؟

يکبار يکی به من گفت که يک قضيه روانشناسی می گه که کمتر از ۵ درصد آدمها اون قدرت فهمی رو دارند که مغزشون بتونه به طور مستقل فکر بکنه عقل دارند که واقعا رفتاری که ازشون خواسته می شه رو سوال کنند و دنباله رو نباشند.... فکر می کنم در تمام ايران ۵ نفر هم آدم اينجوری پيدا نشه.  ايرانيها اين رو می طلبند. وقتی هم از دستش می دن خودشون دنبالش می رن...

امروز فهميدم که اميرکبير يکی از کسانی بود که برای قتل باب پافشاری کرده بود.  هيچ ايرانی هست که از اين درجه خنگی بی دليل مستثنی باشه؟

/ 5 نظر / 16 بازدید
بانو آیالا

منتظری هم، که حالا که خونه نشین شده انقدر اهل دگر اندیش سنگشو به سینه میزنن، یکی از افتخاراتش توی خاطراتش اینه که باعث و بانی بدبختی و بیچارگی یه مشت بهایی توی اصفهان و نجف آباد شده. این خنگی نیست. بهش میگن تعصب. اشکالش هم اینه که تعصب ذاتاً بی دلیله. بزودی مطلبی خواهم نوشت که فکر کنم تو را خیلی خوش بیاید.

علی

سلام گ گ چرا اينقدر بی ادب و بی تربيت و بی ملاحظه ؟ چه کسی به توئی که ۱۰۰ کلمه فارسی بی غلط نمی تونی بنويسی اجازه ميده که راجع به سطح شعور هموطنات اظهار نظر اينطوری کنی ؟ تو اصلا می دونی که ظرف زمانی و مکانی چيه که شخصيتی مثل اميرکبير رو خنگ خطاب می کنی ؟ خيلی جالبه !!!

lalehashck

حالا چرا گير دادی به هموطن هات؟ ولی بياد داشته باش تو از همون خطه ای و پدر و مادر خودت همچنين ميتونی مودبانه تر و با جمع محدود تری نظرت رو عنوان کنی ما همه ايرانی هستيم.

بی تا

نخیییرم گیس گلابتون من گلهههههههه! بوس!