هالوين مبارک

سلام. مدتهاست ننوشتم. فکر کنم خيليها اينجا رو فراموش کرده باشند.  امروز يک اتفاق جالب افتاد. من می خواستم برای هالوين لباس باله بپوشم و خلاصه شديدا خسته بودم رفتم اتاقم و روی تخت خوابم برد گفتم ساعت ۷ پا می شم می رم خونه پرزيدنت کالج بعد به خوابگاهها و trick or treat  می کنم.  ساعت ۷:۴۰ با صدای آژير fire alarm پاشدم و پتومو دور خودم پيچيدم و دويدم بيرون.  همه از من می پرسيدند اين costume ه؟ و می گفتم نه بابا. می گفتن ولی خيلی costume خوبی می شد.  من هم ايده گرفتم و با همين يک پتو به دور خود رفتم تمام خوابگاهها trick or treat در هوای ۴۹ درجه (فارنهايت) 04.gif! البته وقتی برگشتم دستهام اصلا قوت نداشتند ولی خوش گذشت.

 16.gifHappy Holloween16.gif

/ 1 نظر / 15 بازدید
asemoon

سلام! کجايی دختر! دلمون آب شد=)