امشب

Monday, November 8, 2004

سر آن ندارد امشب که بر آيد افتابی

                                    چه خيالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

به چه دير ماندی ای صبح که جان من بر امد

                                   بزه کردی و نکردند موذنان ثوابی..........

کسی غزليات سعدی نداره من قرض  بگيرم؟ به خدا پسش می دم.  خيلی depress هستم٬ خيلی دلم شعر از شيخ می خواد.... يا ديوان عراقی! ولی فکر کنم سعدی بهتر گير بياد.

به دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايی

                                         چه کنم که هست اينها گل باغ آشنايی

مژه ها و جسم يارم بنظر چنان نمايد
                                          که ميان سنبلستان چرد آهوی ختايی

در گلستان چشمم ز چه رو هميشه بازست
                                          باميد آنکه شايد تو به چشم در آيی

سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن
                                          که شنيده ام ز گلها همه بوی بی وفايی؟

بکدام مذهبست اين، بکدام مکتبست اين
                                          که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرايی؟

بطواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
                                           که برون در چه کردی که درون خانه آيی؟

بقمارخانه رفتم، همه پاکباز ديدم
                                           چو به صومعه رسيدم همه زاهد ريايی

در دير ميزدم من، که يکی ز در درآمد
                                           که درا، درا، عراقی که تو خاص از آن مايی

... 

/ 2 نظر / 16 بازدید
لیلی

سلام...منم دپرسم...اصلا نمی دونم چی کار کنم...

!

http://saadi.recent.ir/default.aspx?item=10454 اينم غزليات شيخ. رفتی توی حال مارو هم دعا کن