گيس گلابتون
پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
بابا چه خبرتونه؟

Thursday, May 6, 2004

بابا چه خبرتونه؟ پاشنه در رو از جا کندين!

سلام! خوبين؟ چه خبرا؟ ما مدرسمون تموم شد و من چون نمره کامل داشتم در کلاس جبر خطی بهم گفت مجبور نيستم امتحان پايانی رو بدم. در نتيجه من يکی دو هفته است که بيکار نشسته ام اب خنک می نوشم.  راستی من توی يه کتاب فروشی یه کار موقت گرفتم! الانم دارم سعی می کنم که توی Burdine's-Macy's يه کار بگيرم. ديگه اينکه اين زنيکه Eileen سکرترشو داد به من زنگ بزنه و يه وقت مصاحبه گرفتم برای برگشتن به ولزلی. وقتش همين دوشنبه اينده ساعت يک بعد از ظهره. خبر ديگه اينکه من در صدد خريد يک لپ تاپ مامانی هستم. ديگه اينکه من و خانواده فردا عازم DC هستيم برای عروسی پسر دختر خاله مامانم. خلاصه همين! 

PS. راستی شيرين عبادی يازدهم هاروارده. هر کی ديدش سلام ما رو هم برسونه! خاله ام داره سعی می کنه از عروسی بره اونجا (آخه خاله ام و شيرين دوستان دبستانی بودند) ولی حالا معلوم نيست بتونه.

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]