گيس گلابتون
دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳
رقص

Monday, April 19, 2004

روز شنبه يه روز به ياد موندنی در تاريخ خواهد بود. شب قبلش يه ۷-۸ ساعتی تمرين کرديم توی مدرسه بعد ساعت ۲ رفتيم خونه من ساعت ۴ خوابيدم ساعت ۹ پاشدم رفتم Phillips Center for the Performing Arts که محل برگذاری برنامه بود. تمرين پشت تمرين. توی خيابون با ماشين اهنگو گذاشته بوديم و می رقصيديم تا ساعت ده و نيم اينطورا که يه بار سر صحنه اجرا کرديم. بعد دوباره توی کوچه و بيرون تا ساعت ۱ اينطورا تمرين کرديم. همه داشتيم شر شر عرق می ريختيم که دوباره سر صحنه dress rehearsal داشتيم بعد بين ساعت ۲-۴ صحنه خالی بود گذاشتن خودمون اهنگ بذاريم و تمرين کنيم. تا بالاخره ساعت ۷ که برنامه شروع شد. ديگه پا واسه ما نمونده بود.  خلاصه رقص ما هم برنامه سوم بود که بد اجرا نشد ولی چقدر گروههای ديگه عالی بودن! اونا ساعتها تمرين کرده بودند ما که همين دو هفته اخر يکی دو بار تمرين کرديم و بعدشم که همون روز اخر هم هی کوريوگرافی رو عوض می کرد! قسمت اول برنامه ما با يه اهنگی است که مال هايده است به اسم «شب عشق» که توی اين قسمت ۴ تا از دخترها با کت شلوار و کلاه شاپو از توی جمعيت رد می شن و می رن تا به سن می رسن بعد پله ها رو ميان بالا و روی صحنه يکم می رقصن و کلاهشونو پرت می کنن و ... توی راه قرار بود هر کدوم يکی از ادمهای توی جمعيت رو بلند کنه و باهاش برقصه بعد بره جلوی داورهای برنامه يکم قر بده و خم شه بعد همه با هم يکهو يه گل رز از توی استين در بيارن و يکی يه دونه به داورها بدن (که به نظر من کوريوگرافی جالبی بود). که اونطوری که می خواستيم پيش نرفت و در اخرين لحظه عوض کردن و نه با ادمها رقصيدن نه جلو داورها قر دادن نه بهشون گل دادن حيف وگرنه اول شده بوديم (گل رو در عوض از روی صحنه پرت کردن توی جمعيت)!  ديگه اينکه بعد از برنامه ديدم عجب بقيه گروهها با نظم و ترتيب بودن و بهتر از ما بودن! البته مادر يکی از بچه ها گفت تو خوب اخر سر رفتی اون وسط و اون قر ايرانی رو دادی! هی من دنبال يه قر می گشتم هيچکی حاليش نبود! راستی اين عکسی که گذاشتم طرز اجرای يک pirouette en dehors است قابل توجه سروش.  و در جواب جناب علامت تعجب امکان اينکه رقص منو توی ام ای تی ببينی خيلی بيشتره چون من به عمرم Tallahassee نرفتم.

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]