گيس گلابتون
پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
%#$%$^&*&(*

Thurday, April 1, 2004

سلام! من يه امتحان رياضی دادم صفر شدم! ok بابا دروغ سيزده بود! می دونم خيلی ابکی بود ديگه چيکار کنم! آخه هر چی فکر کردم هيچ دروغی به ذهنم نرسيد آخه من خيلی دختر راستگويی هستم! %#$%$^&*&(* هم به معنای april fools بود ولی اگه می نوشتم می فهميدين که می خوام دروغ سرهم کنم.  ولی از اين مسائل گذشته من فردا يه امتحان رياضی دارم و اگه درس نخونم ممکنه دروغم به حقيقت بپيونده. خوب اومدم همينو بگم و بزنم به چاک. بای بای

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]