گيس گلابتون
سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸۳
New Years Party

Tuesday, March 30, 2004

به! بهم می گين فارسی بنويس بعد که فارسی می نويسم که ماشالله يه مسج می ذارين که!

سمنو سرکه و سبزه٬ سنبل و سماق و سکه٬ سيب پيششون بشينه٬ هفت تا سين هفت سينه!

به هر حال! پارتی نوروز ايرانيها امسال اين شنبه گذشته بود. شديدا خوش گذشت. مامان اينا و خاله و مادربزرگ و خواهر حسابی غذا پخته بودند. و محل پارتی در يک ranch که محل مسابقات اسب دوانی هست و مال شوهر خاله ام بود (تازه فروختنش) قرار داشت. وقتی شام حاضر شد هر چی رئيس (جمهور!!) کلاب رو گفتيم که بيا برو اعلام کن که بيان غذا حاضره گفت نميشه!!! مرد گنده خجالت می کشيد! خلاصه از خواهرم اصرار و از او انکار اخرسر من خودم بلند گو رو گرفتم و گفتم يه چيزی به اين مضمون که مرسی که اومدين و صفا اوردين و بازم از اين کارها بکنين عيدتونم مبارک! حالا خانوما لطفا بفرماييد شروع کنيد غذا بکشيد. بعد هر کی به من می رسه می گه عجب قشنگ حرف زدی٬ اخرسر يکی بهم رسيد گفت تو از کی تا حالا شعارهای فمينيستی می دی پشت ميکروفن!؟ می گم کدوم فمينيستی! اولندش که فمينيسم معنيش در ايران غلط تعبير شده. فمينيست به اين معنی نيست که زنا عين مردا بايد باشن! به اين معنی نيست که زنا نمی تونن ارايش کنن و خودشونو درست کنن به اين معنيه که زنا حق و حقوقشون اندازه مردها باشه (باور نداری از گلوريا ستاينم بپرس) و به نظر من زنا که اين همه زحمت کشيدن غذا پختن بايد شروع کنن که اگه کم اومد به مردها کم برسه! بعد از شام هم يه مراسم بزن و بکوبی راه انداختيم. من و آرش (يکی از پسرای اينجا) اينقدر رقصيديم که پاهام تاول زد. من هی می نشستم يه پنج دقيقه چرت می زدم هر کی می گفت بيا برقص می گفتم نه خيلی خسته ام بعد يهو پا می شدم يه بزن و بکوبی راه می انداختم که دومی نداشت. من او آرش با يه اهنگ بندری تند رقصيديم٬ يه رقص تقريبا من در اوردی که مخلوطی از همه چيز بود٬ که در يه قسمت من خم شدم عقب به طوری که پشتم تقريبا موازی زمين شد و ارش خم شد روی من (از پشت) طوری که پشتش روی شيکم من بود و ما يه ۱۰ ثانيه ای در اين حالت داشتيم دست و بالمونو تکون می دارديم. بعد که تموم شد خواهرم اومده می گه محشر بودين تو و ارش! می گم يه عکس می گرفتی! بعدشم يه تکنو گذاشت با اهنگ toxic بريتنی سپيرز و ما با اونم حسابی رقصيديم. خلاصه خيلی خوش گذشت در اخر آرش (اين يه ارش ديگه است نه اونی که باهاش رقصيدم) اومد به من گفت تو اين همه مدل رقصو از کجا ياد گرفتی؟ (آخه من به هر سازی که زدن رقصيدم چه ايرانی چه خارجی چه اسپانيولی چه عربی چه بندری...) ديگه اينکه همين! يادم نمياد چيز ديگه ای!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]