گيس گلابتون
پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳
هاوار گلير سن؟

Thursday, March 24, 2004

سلام! به به ! خوش اومدين! صفا اوردين!

خوب چه خبر؟ تازه متوجه شدم که به اخر مدارس کمتر از يه ماه مونده و من واموندم که چطوری شد که اين زمان عين برق و باد گذشت؟؟؟! راستی خدمت جناب سروش عرض شود که من اصلا برای همين اومدم الان. چون شما درخواست کرده بودين. و من واقعا نمی دونم چی بنويسم.  يه صد دلاری عيدی گرفتم يکم پول اومد دستم. به اضافه يه سيدی شوپن و سمفونی های بتون و لباس.  ديگه عرض شود که اين کلاس کامپيوتره خيلی سخت شده! اخه دفعه قبلی که بايد برنامه می نوشتيم يه دختره ای برنامه هامونو نوشت و الان من روی پروژه جديد دارم کار می کنم گاوم زاييده ۱۰ قلو! اصلا نمی دونم چه خبره! می ترسم مجبور شم بندازمش که البته ترس نداره چون اين کلاس رو اصلا نمی تونسم به ولزلی ترنسفر کنم و واقعا به درد ديگری هم نمی خورد! آخه من کامپيوتر که ندارم توی خونه بايد برم مدرسه کارهای برنامه نويسيمو بکنم و واقعا سخته! هميشه با دست می نويسم بعدش که رفتم مدرسه می رم چک می کنم و ديباگ می کنم. ديگه برم من.

خونه خودتون بودا! تشريف داشتين!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]