گيس گلابتون
دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
بابا ما که ول معطليم!

Monday, February 16, 2004

بابا سارا جان ما که حرفی نزديم حالا چرا بهتون بر می خوره؟ من خودم بذار ببينم دیپلم دبيرستانمو کی می گيرم  شايد از ۲۳ سالگی به بعد بود. بعدشم اينکه: 

بابا اين يارو رو ولش کنين! اين بشر جدا نابغه است! Suma Cum Laude  هاروارد شده (يعنی شاگرد اول) و Rhodes Scholar بوده و PhD شو وقتی رفته اکسفورد اونجا گرفته در ۲۳ سالگی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(من از تعجب مات و مبهوت شدم!)

عجب دنياييه ها می بينی! همين که سارا گفت! امريکايی ها اخر سر روی مارس می رن و خونه هم می سازن و من هنوز دیپلمم نگرفته ام!!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]