گيس گلابتون
سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
I am bored to death!:((

Tuesday, December 2, 2003

راستی يادم رفت بگم٬ بالاخره عکس خاله ام و شيرين عبادی در دبستان رو ديدم٬ دست در دست هم٬ هه هه هه! (من بلد نيستم عکس اينجا بذارم لطفا يادم بدين!)  خاله ام هم باهاش تماس گرفت و بهش گفت که شايد منو يادت نباشه ولی ما با هم دوست بوديم و من خيلی خوشحالم و افتخار می کنم و غيره...٬ شيرين هم جواب داده بود که مگه می شه تو رو يادم نباشه تو هميشه شاگرد اول کلاس بودی ! ديگه اينکه من باز هزار تا چيز می خواستم بنويسم و يادم رفت.  راستی فيلم Mona Lisa Smile داره در مياد. من چه شانسی دارم! وقتی که می تونستم با دوستای ولزليم برم فيلمو ببينم بايد اينور امريکا باشم! پارسال که ولزلی رفته بودم داشتند فيلم برداريش می کردن٬ البته بيشتر فيلم توی دانشگاه کلمبيا فيلمبرداری شده.  ديگه اينکه شنيدم باستن برف اومده ... البته روزی که منو بردن بيمارستان٬ فرداش پا شدم و ديدم که داره برف مياد عين نديد بديد ها کنار پنجره نشسته بودم و برفو نگاه می کردم. 

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]