گيس گلابتون
شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
تولدم مبارک

Saturday, November 22, 2003

امروز شنبه اول آذر٬ مصادف با ۲۲ نوامبر ساعت ده صبح شهرزاد کوچولو که بنده باشم ۲۱ ساله شد.  تولد تولد تولدم مبارک مبارک مبارک تولدم مبارک دادام دادم دادادام دام دادام دام دادادام دام.....! 

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]