گيس گلابتون
پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
غم با من زاده شده

Wednesday, November 5, 2003

مستی هم درد منو ديگه دوا نمی کنه! غم با من زاده شده٬ منو رها نمی کنه٬ منو رها نمی کنه٬ منو رها نمی کنه! 

يادمه کوچيک که بودم٬ ۴-۵ ساله٬ اين اهنگو توی ضبط سوت می ذاشتن و مامان بزرگم می خوند باهاش. يه روز من به مامان بزرگم گفتم که نوار رو قطع کنه چون صدای خودش از صدای نوار قشنگتره!  خدايا اون روزهای قشنگ کودکی کجا رفت! البته شايد هم چندان قشنگ نبودند! 

من الان توی نيوجرزی خونه داييم هستم. يکشنبه بايد اتاقم رو تحويل می دادم برای همين داييم اومد دنبالم به درخواست پدر و مادر عزيز!   

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]