گيس گلابتون
دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
ما با هم فاميل شديم

Monday, October 13, 2003

سلام باز من اومدم يکم پر حرفی کنم. توی اين چند روزی که نبودم سرم کمی شلوغ بود اخه ما fall break مون شروع شده و چهارشنبه تموم می شه٬ در نتيجه شديدا بايد به درس و خريد و غيره می پرداختم.  خوب چه خبر؟ راستی يه چيز جالب شيرين عبادی با خاله من همکلاسی بوده توی مدرسه! با هم عکس هم دارن!  دنيا عجب کوچيکه ها!  من می گم پس ديگه ما با هم فاميل شديم! امروز من قرار بود با سابرين برم downtown crossing. دختره ۱۱ صبح اومده در اتاقم که پا شو حاضر شو که با اتوبوس ساعت ۱:۱۰ بريم. خلاصه حاضر شديم و ساعت ۱۲:۳۰ زنگ زده که ما توی اتوبوسيم تو اتوبوس بعدی رو بگير خودت بيا! منم گفتم زرشک! شما برين من کار خودمو می کنم! منم پاشدم رفتم Cambridge Side تنهايی. يه مال بزرگه توی کمبريج بايد اتوبوسو می گرفتم بعد T رو می گرفتم و می رفتم.  خيلی جای خوبی بود. Columbus Day هم بود همه چی حراج بود.  می گم من ديگه برم اومده بودم خبر خوب (که فاميل شديم) رو بدم و برم باشه؟ بای بای

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]