گيس گلابتون
پنجشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٢
دلتون بسوزه

Wednesday, October 8, 2003

سلام!

من بالاخره اومدم! امتحان رياضيمو B گرفتم! شدم ۸۶! اونم به خاطر يه مشت اشتباه خرکی! يه جا علامت به اضافه رو وسط راه حذف کرده بودم يعنی اصلا انگار نديده بودم و x^2+y^2  تبديل شده بود به x^2y^x در نتيجه بقيه مسئله اشتباه شده بود! يه جا علامت راديکال رو وسط راه حذف کرده بودم! يه جا يک رو شيش ديده بودم! خلاصه شديدا بر خودم اينجوری نگاه کردم توی آينه :! که دختر مگه عاشق شدی؟ اخه حواست کجاست؟  ديگه خيلی وضع خرابه! امتحان بعدی رو بايد خيلی خوب بدم.  ديگه اينکه امروز رفته بودم کتابخونه چند تا کتاب در مورد analysis بگيرم.  (اين درس برای کسانی که رياضی می خونن اجباريه و می گن خيلی سخته. من در موردش خيلی horror stories زياد شنيدم. جالب اينجاست که معلم Combinatorics and Graph Theory رو امروز ديدم و حالمو پرسيد و گفتم که اره بايد analysis رو بگيرم گفت وای اون کلاس خيلی سخته!  اين زنه خودش نابغه است! به خدا فکر نمی کنم ۲۵ سالشم باشه! تازه می گفت از کتاب Reudin توی برکلی درس می داده سه سال پيش.  با خودم گفتم اين اگه بگه سخته که من زاييدم! از الان برم جا توی Newton-Wellesley Hospital رزرو کنم! البته سابرين پيشنهاد داد که کلاسای رياضيمو ترم ديگه ام ای تی بگيرم٬ خودش می خواد اين کارو بکنه.  فکر خيلی بدی نيست. بايد ببينم چی می شه.)  خلاصه همينطور که بين قفسه های کتاب نشسته بودم احساس راحتی کردم.  سوت و کور بود.  و توی کتابها احساس می کردم که اگه مشکلی داشته باشم يه کتاب در مورد اون مسئله می تونم پيدا کنم در نتيجه احساس خنگی بهم دست نداد.  ديگه اينکه مثل عادت هميشگيم روی زمين نشسته بودم به مدل دلخواهم برای درس خوندن (من اصلا پشت ميز نشستن برای درس خوندن برام عذابه!)  همين! اومدم يکم از حال و روزم بگم دلتون بسوزه!  از همه کسانی که برام مسج می ذارن ممنون.  لطفا يکی به من ياد بده چطوری لينک بدم!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]