گيس گلابتون
پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
ماتريس معکوس!

Thursday, October 2, 2003

سلام و صد سلام خدمت دوستان خوش کلام.

من فردا امتحان ميدترم رياضی دارم و شديدا زده به سرم. يه ساعت پيش از review session برگشتم٬اقا اين دکتر ستارک رو من می پرستم! اينقدر نازنينه! خيلی به قول دوستان عزيز وبلاگی شيم شيم و نگار و... گوگوليه!  تازه فهميدم من خنگ تمام مسائل راحتی که می تونی توی دو ثانيه حل کنی رو پنج ورق سياه کردم که حل کنم! هر چی برای Demoivre Theorem و Complex plane بايد ثابت می کردی من باز کرده بودم و به مدل استاندارد نوشته بودم در نتيجه مسئله پنجاه برابر طولانی شده بود! هی سر کلاس به دکتر ستارک می گفتم خيلی cruel هستی! من اين سوالو اينقدر طولش دادم که حل کنم !!! اونم هی بهم شکلات می داد و می گفت You deserve an extra Rolo!  بعدشم که برگشتم رفتم با RD جديدمون Don حرف زدم.  آخه دان رو من هی توی راهرو می ديدم هی منو نگاه می کرد فکر می کنم فکر می کرد من حتما اون شاگرد جديده ام يا اينکه اگه من اينجا زندگی می کنم چرا منو تا حالا نديده!  بعد امروز رفتم يه Latte Mug بخرم (اشتباه نشه من اصلا اهل قهوه و اين حرفا نيستم همه شون برا آدم ضرر دارن!!!) ما يه ماگ داريم برای خوابگاهمون که روش نوشته Wellelsey Queen بعد نقاشی يه دختره است روش که W تاجشه و توی موهاش هم SD است برای ستون ديويس.  خيلی خوشگله و من با کريستی رفته بودم بخرم دان نبود دی نتيجه من ماگ رو ورداشتم و پولو گذاشتم و براش نوشتم که من اومدم نبودی برام بقيه پولو بيار!  بعد اومدم حاضر شدم برم برای Review Session منتظر اسانسور بودم٬ همين که اسانسور اومد من اومدم بپرم توش نگو دان توش بود و داشت می اومد بيرون در نتيجه من تقريبا باهاش تصادف کردم! بعد گفت ببخشيد و اومد که بره٬ من پولو که دستش ديدم گفتم فکر می کنم اون پول مال منه! آخه اگه می ذاشتم می رفت اتاقم و من اونجا نبودم و عکسهای روی در اتاقمو می ديد و می فهميد که منو با اختلاف يه ثانيه از دست داده عين اين فيلما می شد! اسممو پرسيد و گفت که مبارکه و اينا و تا حالا وقت نداشته که به من اومدنم به اين خوابگاه رو تبريک بگه.  خيلی مرد نايسه. موقع برگشت من افيسش وايسادم که سلام عليک کنم و رفتم تو و يه ساعت حرف زديم.  خلاصه سر راه برگشت هم وايسادم اينجا يه نفسی تازه کنم قبل از برگشتن سر درس. تو رو خدا دعام کنين! خيلی می ترسم٬ ديگه از هر چی augmented matrix و row operation و محاسبه dependent vector و ايناست حالم داره به هم می خوره! به خدا توی خواب هم minor ماتريسها رو حساب می کنم و معکوسشونو به دست ميارم! پاک خل شده ام!  در خل شدنم همين بس که اسم اين posting رو گذاشتم ماتريس معکوس!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]