گيس گلابتون
چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢
خودکشی

حالم خيلی بده! شديدا افتادم به فکر خودکشی!  ببينم به نظر شما سه تا درس علوم گرفتن تو يه ترم خيلی سخته؟ همه به من می گن خل شدی کلاسای اينجا پدر در ارند! نمی دونم چيکار کنم تو رو خدا کمک کنين!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]