گيس گلابتون
دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢
روز آخر تعطيلات

Monday, September 1, 2003

سلام٬ فردا مدرسه ها واز می شه! من انگاری تا حالا توی يه دنيای ديگه بودم و اصلا حاليم نبود!!!  الان هم يکم ديره! ديشب هم اتاقيم باستن موند و من تا ۴ صبح با خواهرم پای تلفن حرف زدم! ساعت نه و نيم هم مامانم زنگ زد و از خواب پروندم!  ولی من از رو نرفتم و دوباره خوابيدم!  الان هم يه نيم ساعته که از sports center از اون رقص برگشته ام! يه نيم ساعتی مونديم و بعدش ديديم داره شلوغ می شه گفتم بريم٬ از در که اومديم بيرون يارو دستمونو گرفت گفت نمی تونين برگردين! منم گفتم Who cares! اينقدر نور توی صورتم فلش کرد سرم داره گيج می ره! با سابرين يه عکس هم انداختيم٬ آخه هی اصرار می کرد.  راستی ديروز يکی از اون صحنه هايی که دلم می خواد نقاشی کنم رو ديدم.  وقتی اتوبوس از روی Charles River می گذشت٬ بيش از ۲۰ تا قايق بادبانی روی رودخانه در حرکت بودن٬ خيلی صحنه زيبايی بود. يه چيز جالب٬ مدرسه ما يه چيزی داره به اسم First Class که يه شبکه اينترنتی که همه مدرسه رو به هم وصل می کنه٬ روش Forum های مختلفی هست مثلا يکی راجع به کلاسهای ام ای تی٬ يکی راجع به کار گرفتن در مدرسه و يا هر کلاسی برای خودش يه Forum داره و هر خوابگاهی.  کسانی که می خوان توی اين forum ها مطلب٬ سوال و اعلاميه پست می کنن هر کی هم می خواد می تونه جوابشونو بده. اينی که همه توی مدرسه ما به First Class معتاد شدند اينقدر بر همه واضحه که من بايد توی مجله ای در ام ای تی بخونم!!! ولی مسئله اينجاست که چاره ای هم نيست٬ من با خودم گفتم من به اين معتاد نمی شم٬ روز اولی که چکش کردم ديدم يه ۴-۵ تا مسج دارم تازه قبل از اينکه چک کنم هم ويرجينيا همه چيز رو روی first class می فرستاد و من که گفتم من مال خودمو چک نکردم گفت بابا بايد اينو چک کنی! جمعه گفتم بيام برای دومين بار چکش کنم ديدم معلم شيمی syllabus, يه ورقه در مورد کلاس و اولين مشقمونو توی first class فرستاده و گفته اين بخشهای کتاب رو بخونين و اين تمرينها رو برای روز اول مدرسه حل کنين!!! اين مدليشو ديگه نديده بودم!!!! از اين شبکه استفاده نکردن غير ممکنه٬ نمی دونم چيکار کنم!  ببينين من برم لنزمو در ارم که سرم درد گرفت اينقدر نور اين کلابه بد بود! البته موزيکشم گوشخراش.  شب هم بايد زود برم لالا.!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]