گيس گلابتون
جمعه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٢
کمک کنيد که مردم!

Friday, August 8, 2003

سلام دوستان.

دقيقا وسط اسباب کشی قرار دارم و امروز اينقدر خسته شدم که گفتم بيام يه فريادی بزنم شايد يکی به داد رسيد.  راستی من برم خواهرم خيلی تنها می شه ها! از من درخواست کرد که يه اگهی بذارم و براش دوست پيدا کنم! البته جدی جدی گفتا ولی فکر کنم شوخی می کرد.  راستی ديروز فهميدم اين کسانی که کريسمس من رو عروسيشون دعوت کرده بودند دو تا از بلاگ نويسان هستند به نام خورشيد خانوم و globecitizen. کسی می شناسه؟  البته شايد نمی خواستند من اينو اينجا بگم و نمی دونن که من يه بلاگ دارم پس صداشو در نيارين! خودمم شايد اين رو پاکش کردم.  حوصله هم ندارم جواب مسج ها رو بدم.  راستی شيما جون تولد بلاگت مبارک٬ نگران هم نباش من امروز دارم کارهايی که ۲ سال پيش بايد می کردم رو انجام می دم (منظورم رفتن به ولزلی و ايناست که ديگه مجبور نبودم دو سال برم يه مدرسه و بعدش transfer کنم.)  به هر حال من برم و به تميز کاری بپردازم. اتاقم اينقدر در وضع فجيعی قرار داره که نميشه واردش شد!!! فقط گفتم بنويسم فکر نکنيد مردم.

 بای بای

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]