گيس گلابتون
شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳
فارنهايت ۹.۱۱

انگار همه خوانندگان اين وبلاگ رفتن مرخصی! ولی مهم نيست من هنوز اينجام.  ديشب رفتيم فيلم فارنهايت ۹.۱۱ رو ديديم عجب فيلمی بود! توصيه شديد که برين ببينين. يه قوطی دستمال کاغظی هم ببرين.

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]