گيس گلابتون
پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳
تئوری اعداد

اول از همه سلام! چخ ياخچيدی؟

ديگه اينکه به نيويورکی عزيز بگم که بابا من اگه از اسمهای واقعی استفاده کنم خانواده ام ميان سرمو می کنن زير اب! بعد ديگه کی بياد اين وبلاگو بنويسه؟  البته اسم خودم اسم خودمه و هر کی منو بشناسه می فهمه دارم از کی بد می گم.  همين! راستی ببينم من نمی تونم وبلاگ تو رو بخونم! همه حروفش عين حروف ژاپنيه! و به سروش بگم بيش از دو ماه به شروع مدارس باقيه٬ من نمی دونم تو چند هفته رو از کجا اوردی! تازه پيشنهادت دير بود٬ تئوری اعداد رو گرفتم و امروزم اولين کوييزمونه. ديگه بايد بسوزيد و با غرغرهای من بسازيد .

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]