گيس گلابتون
برگشتم! :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳٩٦
خودم کردم که لعنت بر خودم باد! :: یکشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٩
محسن :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۸
اومدم سک سک کنم و برم :: شنبه ٤ آبان ،۱۳۸٧
به مناسبت روز زن :: دوشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٦
جایی برای زندگی.... :: جمعه ۱۸ آبان ،۱۳۸٦
از ايفل تا مکينزی :: جمعه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٦
آپديت در يک دقيقه :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
می خوام از اينجا فرار کنم :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
روز جهانی سکوت :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
اتفاق :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٦
fleurs du mal :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦
هورا! :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
انتخاب :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
حقايقی کوتاه :: چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
couldn't be much more from the heart :: سه‌شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٥
من معتاد شدم :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
آتش بس :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
فور اليس :: پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥
سال نو مبارک :: دوشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٥
گيس بريده :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥
من نمی فهمم اين دختره چشه! :: یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٥
zut :: چهارشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٥
بدجنسی تا اين حد :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
Comme ils disent... :: سه‌شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٥
کراش ۲ :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
کراش :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
يا روسری يا توسری :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥
خيلی کيف می ده.... :: شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤
سوال :: یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤
اثبات عشق در حال و هوای ولنتاين :: سه‌شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٤
بسی خنديدم! :: شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٤
دوست آن باشد که گيرد دست دوست... :: دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤
What an Irony! :: دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤
تولد تولد تولدم مبارک مبارک مبارک تولدم مبارک .... :: سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٤
:> :: یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٤
احساس قدرت می کنم! :: جمعه ٢٧ آبان ،۱۳۸٤
اينم counterpoint :: جمعه ٢٠ آبان ،۱۳۸٤
سوال :: یکشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٤
شاخ در آوردم :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٤
هالوين مبارک :: دوشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٤
It's official, I don't take "No" for an answer... I really don't :: دوشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤
چند نکته ظريف :: دوشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٤
باز هم شب شده است باز من ماندم و صد صفحه کتاب کز برای مخ من مجهولند... :: جمعه ٤ شهریور ،۱۳۸٤
نوبت من :: جمعه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٤
سلام سلام! راستی خودمم اق بابام!....:)) :: جمعه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٤
روزی که در تاريخ ثبت شد! :: یکشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٤
عزيز آنکه بی خبر به ناگهان رود سفر... :: شنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٤
بخشکی شانس!!! :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٤
يکم غر :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
نقاش و نقاشی :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
tal vez es amor quiza :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
روز مادر مبارک :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤
Shoe-girl;) :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
05-5-5 :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
story :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
Me against the Workload :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
اولين دستاورد شاگردم :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
جواب کوزه :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
ديدين برگشتم :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
Case of a condescender :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
چه احساسی بهتون دست می ده... :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
اين پست به احتمال زياد به زودی پاک خواهد شد :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤
La Classe de Francais :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤
اه ای دفتر من برگهای تو کم است :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
Girls just wanna have fun... :: شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤
حالم از همه تون به هم می خوره.... :: یکشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٤
! :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤
ميخوام :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤
Ironic :: جمعه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٤
امان از دست خودم :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٤
Eating disorders :: یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤
يکم خبر داغ (There's a man on the line) :: شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٤
حول حالنا الی احسن الحال... :: یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳
بيکاريه و هزار درد و بلا :: شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳
Ne suis pas morte deja :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
همانا که Beware the ides of March.... :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
Need I say more؟ :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳
Nostalgia: امشب ای ماه تو بر درد دلم تسکینی آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۳
Happy international women's day :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳
تا شقايق هست زندگی بايد کرد... :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳
باز هم من و mes nuits blanches :: جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۳
ewwwww! :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
Good to know some men find RAPE STORIES erotic! :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
My vagina, my village :: یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۳
Mes nuits blanches :: جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۳
Sansara :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳
تلافی :: یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۳
معرفی می کنم: Queen of دمدمی مزاجی :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳
ای کاش... :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳
برای اينکه سو تفاهمی نشه٬ ماجرا رمانتيک و عشقی و اينا نبوده... :: یکشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸۳
excuse me while I tend to how I feel :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۳
سوال :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۳
شب نشينی در محظر دراکول ماهی :: سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳
The True Calendar :: یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸۳
Sanctuary : Madonna :: پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۳
مستر بت (bat) متشخص :: دوشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۳
گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت :: یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳
This Christmastime :: پنجشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۳
دق دلی :: یکشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸۳
تاريخ :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳
بهتون گفته بودم بر می گردم ديدين برگشتم :: پنجشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۳
(اين نوشته ها رو مدتی بود می خواستم چاپ کنم نرسيدم) :: پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳
why bother :: چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۳
تولد تولد تولدم مبارک٬ مبارک مبارک تولدم مبارک :: سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳
These "ARE" the words that I would like to be saying to you :: دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
استعاره :: جمعه ٢٩ آبان ،۱۳۸۳
The Love Fred Club :: یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۳
برف :: جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۳
چرا!؟ :: پنجشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۳
فال :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳
در بگشای :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳
امشب :: دوشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۳
اين ديگه آخرشه! :: جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
حديث دوست ... :: پنجشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۳
Happy Halloween :: یکشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸۳
Going Nutts :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
The Bringer of Jollity :: پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۳
moonlight :: سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳
ای دوست... :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
امتحانهای ميدترم :: جمعه ۱ آبان ،۱۳۸۳
تئوری گروه :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۳
گروههای سيکليک :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
In Your Eyes :: یکشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸۳
دين :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
برق :: دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۳
جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳
Balance :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۳
What a girl wants! :: سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳۸۳
سيب ميوه بهشته :: دوشنبه ٦ مهر ،۱۳۸۳
Now Change :: یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳
مگس :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
Allons enfants de la patie, le jour de gloire est arrive... :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
The Art of War :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
Lose Yourself :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
در باب "من" بودن! :: پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳
do re mi fa sol... :: پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳
در مورد امروز :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
امروز: Today : Aujourd'hui : Hoy :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
اينم برای دل خودم :: یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳
توضيح شعر پايين :: شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳
You Fit into Me :: جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۳
fair and square :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
معنی انسانيت :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
This is north of the border :: دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳
عجب! :: یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳
A taste of Wellesley traditions :: یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳
To change or not to change :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
چقدر خوشبختم :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
آن کس است اهل بشارت که اشارت دادند ; نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
پايان شب سيه :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
چهارم شديم! بازم خوبه. :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳
I am a Persian woman in New England :: دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۳
تا اطلاع ثانوی اين وبلاگ تعطيل است! :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳
اينبار... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
Back for now :: دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳
A Preview of My College Career :: پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳
Warning: This is BS :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
جواب سوالهاتون :: سه‌شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۳
Slay Silence :: دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
مشکلی دارم :: دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
I am the citizen of the world :: یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳
بک کم حرف ناگفته :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳
ماجراهای جديد :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
جالب انگيز ناک! :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۳
جواب :: دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳
پايان فصل گرما :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳
Engagement Party :: یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳
F... :: چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳
انگشت به دهان! :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳
ريلکس :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۳
تولدش جدی جدی مبارک! :: جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳
تولد وبلاگم مبارک :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
Of Science and Women :: دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۳
Do I know you from somewhere? :: جمعه ۱٩ تیر ،۱۳۸۳
نمی دونم! :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳
فارنهايت ۹.۱۱ :: شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳
تئوری اعداد :: پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳
قربون همه گی تون! :: یکشنبه ٧ تیر ،۱۳۸۳
دزدهای سر گردنه! :: چهارشنبه ۳ تیر ،۱۳۸۳
complex or not complex, that is the question! :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳
پول بيمارستان :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳
چه خبرا؟ :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
افتضاح شدم تموم شد رفت! :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
ابراز وجود :: جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳
زت زياد :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
بياين اينم جواب :: دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳
Well complex analysis is really complex, I can tell you that! :: جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳
Is real analysis really so real? :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
SVU addict :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
خبرهای بد :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
خبر هم خبرهای امروزی :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
بابا چه خبرتونه؟ :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
چند جواب :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
حالا لالای لالای... :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
رقص :: دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳
رقاصی ايرانی :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸۳
سرماخوردگيه و هزار درد و بلا... :: جمعه ٢۱ فروردین ،۱۳۸۳
%#$%$^&*&(* :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
New Years Party :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸۳
Determinant problem :: جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۳
هاوار گلير سن؟ :: پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳
سال نو مبارک! :: دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳
آخيش چه خوش گذشت اين تعطيلی ها! :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢
ME: A research wiz! :: جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢
A Speck of Philosophy :: دوشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٢
The things I am learning here in FL :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
In the praise of matrices! :: پنجشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٢
Here I go again! :: چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢
عمو پرويز :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
To the readers :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
To Soroush :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٢
بابا ما که ول معطليم! :: دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
A Quick Note :: دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
I think I've fallen in love with the eight world wonder :: جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢
I can't help falling in love, I fall deeper and deeper the further I go :: جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢
My ultimate crush :: جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢
:> :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢
اومدم يه سر کوچيک بزنم و برم. :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢
جيبام ديگه پر نيست:(! :: سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢
ميرم مدرسه! جيبام پره فندق و پسته... :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
Happy New Year! :: یکشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٢
بچگی در ايران (۴) :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
بچگی در ايران (۳) :: دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
بچگی در ايران (۲) :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
بچگی در ايران (۱) :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
Persian club meeting and other stories :: جمعه ۱٤ آذر ،۱۳۸٢
I am bored to death!:(( :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
Yippy :: جمعه ٧ آذر ،۱۳۸٢
تولدم مبارک :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
بگذار تا بگريم :: پنجشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٢
پينه دوز! :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
باز يادم رفت چی می خواستم بگم! عجبا! :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
راستی خودمم آق بابام ;) :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
غم با من زاده شده :: پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
Devilish Davis Diva! :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
A new beginning :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
So hold me, Until it sleeps :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢
پرکارترين کلاب ايرانی :: یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢
بياين اينم يکم نق! :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
ما با هم فاميل شديم :: دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
فقط به خاطر خانم عبادی :: جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢
دلتون بسوزه :: پنجشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٢
Read At Your Own Risk :: شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢
ماتريس معکوس! :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
می رود بی خبر از آخر راه... :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
اينجا کنتاکی صدای جمهوری غيراسلامی امريکا:)) :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
کمکم کن کمکم کن نذار اينجا بمونم تا بپوسم.... :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
امشب :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
From the infirmary II :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢
From the infirmery :: شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٢
از مدرسه :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٢
Roommate Problem: The Last Resort :: یکشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٢
خودکشی :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢
روز آخر تعطيلات :: دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢
پاک زده به سرم :: یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٢
Frat party! :: یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٢
دلم گرفته دوباره! :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
اتقاقهای امروز :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
BE all that you can BE :: چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢
به اين می گن بدبختی!!! (قوز بالا قوز) :: سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢
Much more than this! :: جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
آخرين خبر: :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢
تيک تاک...! :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢
فرار بزرگ! :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢
بالاخره تموم شد! :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
بازم دارم می ميرم٬ يکی کمک کنه! :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
کمک کنيد که مردم! :: جمعه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٢
می خوام يکم غر ايرانو بزنم! :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢
شديدا پکرم!!!! :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
من اينجام! :: سه‌شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٢
سلامی دوباره به همهء عزيزان :: جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢
تست سل :: پنجشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٢
گربهء من! :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
من مخالفم!!! :: دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢
سلامی دوباره :: یکشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٢
حالا يکم از خودم بگم :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
گفته بودم بر می گردم٬ ديدين برگشتم :: پنجشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٢
اين دفعه به فارسی :: پنجشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٢
Le Petit Prince, Chapitre 21 :: چهارشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٢
سلام و عرض ادب و احترام :: چهارشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٢
ّIntro for the people who don't know me :: چهارشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٢

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]